Oracle Tablo Listeleme

Aşağıdaki sql sorgusu Oracle’da bulunan tabloları listeler;

select TABLE_NAME, OWNER from SYS.ALL_TABLES order by OWNER, TABLE_NAME

OWNER bilgisi tablonun bağlı olduğu şemayı ifade eder.

Oracle Şema Listeleme

select USERNAME from SYS.ALL_USERS order by USERNAME

 

Oracle View Listeleme

select VIEW_NAME, OWNER from SYS.ALL_VIEWS order by OWNER, VIEW_NAME

Oracle Package Listeleme

select OBJECT_NAME, OWNER from SYS.ALL_OBJECTS where UPPER(OBJECT_TYPE) = ‘PACKAGE’ order by OWNER, OBJECT_NAME

Oracle Procedure Listeleme

select OBJECT_NAME, OWNER from SYS.ALL_OBJECTS where upper(OBJECT_TYPE) = upper(‘PROCEDURE’) order by OWNER, OBJECT_NAME

Oracle Procedure Parametrelerini Listeleme

select OWNER, OBJECT_NAME, ARGUMENT_NAME, DATA_TYPE, IN_OUT from SYS.ALL_ARGUMENTS order by OWNER, OBJECT_NAME, SEQUENCE